Pisanie prac na zamówienie

Polityka prywatności

 
 Serwis http://e-prace.net/ oraz korzystające z niego osoby są chronione w myśl zasad niniejszej Polityka Prywatności.

§1. Bezpieczeństwo prywatności
1. Serwis http://e-prace.net/ (dalej: e-prace.net, Serwis) chroni prywatność osób korzystających z informacji i materiałów zawartych na stronie w myśl przepisów prawa i Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Właściciel i pracownicy e-prace.net oświadczają, że nie przekazują osobom trzecim żadnych danych użytkowników serwisu.
3. Pozyskane w trakcie realizacji usług dane są przechowywane z wykorzystaniem najwyższej klasy sprzętu. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby upoważnione.
4. Zobowiązujemy się powiadomić policję i stosowne służby bezpieczeństwa o każdej próbie naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, próby przechwycenia danych osobowych lub każdym innym podobnym incydencie.
5. Serwis przetwarza pozyskane dane wyłącznie w celach marketingowych i po uprzednim wyrażeniu zgody właściciela danych na tego typu czynności.
6. Serwis zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo danych osobowych, w których posiadanie wejdzie w związku z realizacją usług.

§2. Informacje handlowe
Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości reklamowych, dotyczących e-prace.net po ówczesnym wyrażeniu zgody w myśl art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

§3. Badania społeczne i marketingowe
Serwis zastrzega sobie prawo przeprowadzenia różnych badań społecznych i marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem ankiet. Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, odpowiedzi pozyskane w ten sposób będą wykorzystywane w celu doskonalenia usług świadczonych przez Serwis. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Serwisu bezpieczeństwo i anonimowość.

§4. Linki do stron osób trzecich
Serwis zastrzega sobie możliwość przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

§5. Kontakt z nami
1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z konsultantami w Dziale Obsługi.
2. Konsultanci pośredniczą w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a Redaktorem.
3. Serwis przechowuje korespondencję z Użytkownikami. Służy to do celów statystycznych, poprawy jakości świadczonych usług, jako dowód w reklamacji lub innych czynnościach o charakterze roszczeniowym. Jednocześnie Serwis gwarantuje bezpieczeństwo gromadzonych danych.

§6. Postanowienia końcowe
1. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad niniejszej Polityki prywatności. Modyfikacja będzie związana głównie z poprawą bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.
2. Każdorazowa zmiana treści i założeń Polityki prywatności będzie ogłaszana na stronie internetowej http://e-prace.net/ wraz z datą ostatniej modyfikacji.
3. Ostatnia zmiana polityki ochrony prywatności: 01.09.2012 roku.


Mamy specjalistów z wykształceniem z poniższych kierunków

 
Copyrights © 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone. REGON: 142480889 NIP: 822-209-16-39

UŻYWANIE CUDZEJ PRACY JAKO WŁASNEJ JEST PLAGIATEM I JEST W POLSCE NIELEGALNE. KOPIOWANIE PRAC NAPISANYCH PRZEZ NASZ SERWIS MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z KONSEKWENCJAMI PRAWNYMI.